تحصيلات تكميلي
نحوه ثبت نام كارگاه پايگاههاي اطلاعاتي ويژه دانشجويان تحصيلات تكميلي
.
 
 
پيرو اطلاعيه كتابخانه مركزي دانشگاه در خصوص برگزاري كارگاه «پايگاههاي اطلاعاتي ويژه دانشجويان تحصيلات تكميلي» به صورت مجازي، دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشكده مهندسي كامپيوتر كه نياز به حضور در اين كارگاه را دارند، لطفاً از طريق ايميل نام، شماره دانشجويي و شماره همراه خود را براي آقاي خيرمند كارشناس تحصيلا تكميلي دانشكده (Hr.kheirmand@gmail.com) ارسال نمايند. 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ:
1399/03/22
تعداد بازدید:
177
منبع:
Powered by DorsaPortal