.
برگزاري جلسه مشترك شوراي مديران دانشكده مهندسي كامپيوتر با اعضاي كارگروه اشتغال پذيري دانشگاه
. 
برگزاي جلسه شوراي مديران دانشكده مهندسي كامپيوتر با كارگروه اشتغال پذيري دانشگاه
با توجه به اهميت موضوع مهارت آموزي و اشتغال پذيري در دانشجويان كارشناسي، هدايت دانشجويان و دانش آموختگان به آموختن و فراگرفتن حرفه اي مرتبط با تحصيلات دانشگاهي به عنوان يكي از اهداف مهم وزارت علوم، تحقيقات و فناوري،در روز سه شنبه 14 آبان 98 جلسه اي با حضور مديران دانشكده مهندسي كامپيوتر، رئيس مركز ECC  و مدير گروه مشاوره خانم دكتر نيلفروشان، مدير مركز آموزش هاي آزاد دانشگاه آقاي دكتر ملك پور و كارشناس ارشد سازمان فني حرفه اي آقاي داوري برگزار گرديد. در اين جلسه در خصوص راه هاي افزايش مهارت و توانمند سازي دانشجويان كارشناسي مهندسي كامپيوتر از قبيل كارآموزي در زمان تحصيل، بيمه، بيمه حوادث، ارتباط بيشتر با صنعت و غيره بحث و تبادل نظر شد و جهت عملي كردن اين پيشنهادها، مقرر شد در آينده اي نزديك، هماهنگي نشست مشترك مسئولين دانشكده مهندسي كامپيوتر و مسئولين سازمان فني و حرفه اي اصفهان صورت پذيرد.
همچنين مقرر شد مركز ECC دانشگاه با هماهنگي معاون فرهنگي دانشكده، كارگاه هايي را با هدف راهنمايي كردن دانشجويان براي انتخاب درست و درست انتخاب كردن مسير اشتغال و احساس خودكارآمدي، براي دانشجويان دانشكده برگزار نمايند.


تاریخ:
1398/08/14
تعداد بازدید:
168
منبع:
Powered by DorsaPortal