(مصوب نود و پنجمين جلسه شوراي تخصصي آموزشي دانشگاه مورخ 17/02/99)
تقويم آموزشي نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98 دانشگاه اصفهان
.
 
 
 
 
 
تقويم آموزشي نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98 دانشگاه اصفهان

(مصوب نود و پنجمين جلسه شوراي تخصصي آموزشي دانشگاه مورخ 99/02/17)

(بر اساس شرايط موجود مبني بر توقف آموزش هاي حضوري در دانشگاه ها در پي شيوع بيماري كرونا)

عنوان

تاريخ

حذف ترم؛ حذف اضطراري دانشجويان

روز يك شنبه 25 خردادماه 99

ارزشيابي اساتيد توسط دانشجويان

از روز دوشنبه 26 خرداد تا روز چهارشنبه 4 تيرماه 99

پايان كلاسها

روز چهارشنبه 4 تيرماه 99

شروع امتحانات

روز پنج شنبه 5 تيرماه 99

پايان امتحانات

روز شنبه 28 تيرماه 99

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ:
1399/02/25
تعداد بازدید:
256
منبع:
Powered by DorsaPortal