پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 57 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
نام و نام خانوادگی عنوان شغلی محل کار تلفن تماس تلفن تماس ۲ دور نگار ایمیل
هومان نيك مهر هومان نيك مهر عضو هيأت علمي گروه مهندسي معماري كامپيوتر 37934555
هاجر دستجرد هاجر دستجرد مسئول دفتر گروه‌هاي مهندسي معماري كامپيوتر و مهندسي هوش مصنوعي دانشكده مهندسي كامپيوتر 37935642 37935643
ندا مقيم ندا مقيم عضو هيأت علمي گروه مهندسي فنآوري اطلاعات 37935607
ناصر نعمت بخش ناصر نعمت بخش عضو هيأت علمي بازنشسته دانشكده مهندسي نرم افزار 37934096
ناصر موحدي نيا ناصر موحدي نيا عضو هيأت علمي گروه مهندسي معماري كامپيوتر 37934103
ناصر قاسم آقائي ناصر قاسم آقائي عضو هيأت علمي بازنشسته دانشكده مهندسي هوش مصنوعي 37934065
مهران رضائي مهران رضائي عضو هيأت علمي گروه مهندسي معماري كامپيوتر 37934533 rezaei@eng.ui.ac.ir
مرضيه مهديخاني مرضيه مهديخاني كارشناس آزمايشگاه دانشكده مهندسي كامپيوتر 37934557
مرجان كائدي مرجان كائدي عضو هيأت علمي گروه مهندسي فنآوري اطلاعات 37934521
مدير گروه مهندسي هوش مصنوعي مدير گروه مهندسي هوش مصنوعي مدير گروه مهندسي هوش مصنوعي گروه مهندسي هوش مصنوعي 37395643 37935642 37935643
مدير گروه مهندسي نرم افزار مدير گروه مهندسي نرم افزار مديرگروه مهندسي نرم افزار گروه مهندسي نرم افزار 37934069 37934038 37934038
مدير گروه مهندسي معماري كامپيوتر مدير گروه مهندسي معماري كامپيوتر مدير گروه مهندسي معماري كامپيوتر گروه مهندسي معماري كامپيوتر 37935642 37935642 37935643
مدير گروه مهندسي فنآوري اطلاعات مدير گروه مهندسي فنآوري اطلاعات مدير گروه مهندسي فنآوري اطلاعات گروه مهندسي فنآوري اطلاعات 37934038 37934070 37934038
محمدعلي نعمت بخش محمدعلي نعمت بخش عضو هيأت علمي گروه مهندسي نرم افزار 37934106
محمدعلي آزادي محمدعلي آزادي كارشناس آزمايشگاه دانشكده مهندسي كامپيوتر 37932668
محمدرضا رشادي نژاد محمدرضا رشادي نژاد عضو هيأت علمي گروه مهندسي معماري كامپيوتر 37934072 m.reshadinezhad@eng.ui.ac.ir
محمدتقي فيروز كميشاني محمدتقي فيروز كميشاني كارشناس ارتقاء دانشكده مهندسي كامپيوتر كميته منتخب 37934010
محمد رضا خيام باشي محمد رضا خيام باشي عضو هيأت علمي گروه مهندسي معماري كامپيوتر 37934079 M.R.Khayyambashi@eng.ui.ac.ir
محسن طاهري محسن طاهري كارشناس آموزشي دانشكده مهندسي كامپيوتر 37934099
مجتبي مهدوي مجتبي مهدوي عضو هيأت علمي گروه مهندسي فنآوري اطلاعات 37935612
<<   <  1 2 3  >   >>  
Powered by DorsaPortal