پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 124 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
نام و نام خانوادگی عنوان شغلی محل کار تلفن تماس تلفن تماس ۲ دور نگار ایمیل
یونس قلاوندیونس قلاوند عضو هیأت علمی گروه مهندسی شیمی 37937014
کیوان ترابیکیوان ترابی عضو هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک 37934085
کورش حسن پورکورش حسن پور عضو هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک 37934021
کمیته ارتقاءکمیته ارتقاء کمیته ارتقاء دانشکده فنی و مهندسی 37934003
کمال شاه طالبیکمال شاه طالبی عضو هیأت علمی گروه مهندسی برق 37934089
نیما جمشیدینیما جمشیدی عضو هیأت علمی گروه مهندسی پزشکی 37935613
نوربخش فولادینوربخش فولادی عضو هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک 37934048
نگهبانی دانشکده مهندسینگهبانی دانشکده مهندسی نگهبان ساختمان انصاری 37932778
نگهبان دانشکده مهندسینگهبان دانشکده مهندسی تگهبان ساختمان قدیم 37932658
نفیسه بابائینفیسه بابائی مسئول دفتر گروه مهندسی شیمی 37937079 37937031
مهرداد فرهادیانمهرداد فرهادیان عضو هیأت علمی گروه مهندسی شیمی 37937032
مهرداد پورسینامهرداد پورسینا عضو هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک 37934516
مهدی نیرومندمهدی نیرومند عضو هیآت علمی گروه مهندسی برق 37934093
مهدی مهدیخانیمهدی مهدیخانی عضو هیأت علمی گروه مهندسی پزشکی 37934022
مهدی مشرفمهدی مشرف عضو هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک 37935618
مهدی مرتضوی بکمهدی مرتضوی بک عضو هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک 37934517
مهدی قلی پورمهدی قلی پور عضو هیأت علمی گروه مهندسی برق 37935605
مهدی زمین پردازمهدی زمین پرداز کارشناس آزمایشگاه گروه مهندسی مکانیک 37934556
مهدی حبیبیمهدی حبیبی عضو هیأت علمی گروه مهندسی برق 37934071
مهدی ابراهیمیانمهدی ابراهیمیان عضو هیأت علمی گروه مهندسی پزشکی 37935617
منا کردیانمنا کردیان کارشناس آموزشی دانشکده فنی و مهندسی 37934005
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده مهندسیمعاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده مهندسی معاون دانشجویی دانشکده دانشکده فنی و مهندسی 37934502
معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسیمعاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی معاون پژوهشی دانشکده دانشکده فنی و مهندسی 37934019
معاون آموزشی دانشکده مهندسیمعاون آموزشی دانشکده مهندسی معاون آموزشی دانشکده دانشکده فنی و مهندسی 37934011
مسعود ضیایی رادمسعود ضیایی راد عضو هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک 37934046
مسعود بهشتیمسعود بهشتی عضو هیأت علمی گروه مهندسی شیمی 37937013
مریم همایون فالمریم همایون فال عضو هیأت علمی گروه مهندسی شیمی 37937049
مریم ملک زادهمریم ملک زاده عضو هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک 37934111
مریم طغیانیمریم طغیانی مسئول آزمایشگاه گروه مهندسی برق 37934551
مرضیه هاشم زادهمرضیه هاشم زاده کارشناس آموزشی گروه مهندسی شیمی 37937015
مرضیه شفیعیمرضیه شفیعی عضو هیأت علمی گروه مهندسی شیمی 37934558
مدیر گروه مهندسی مکانیکمدیر گروه مهندسی مکانیک مدیر گروه گروه مهندسی مکانیک 37935614 37932746
مدیر گروه مهندسی شیمیمدیر گروه مهندسی شیمی مدیر گروه گروه مهندسی شیمی 37937020 37937031
مدیر گروه مهندسی پزشکیمدیر گروه مهندسی پزشکی مدیر گروه گروه مهندسی پزشکی 37935648 37932771
مدیر گروه مهندسی برقمدیر گروه مهندسی برق مدیر گروه گروه مهندسی برق 37935631 37933071
<<   <  1 2 3 4  >   >>  
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان،میدان خوارزمی، ابتدای بلوار سلامت، ساختمان انصاری
کدپستی: 8174673441
تلفن: 37932685 تلفکس: 36682887
Powered by DorsaPortal