گروه مهندسي هوش مصنوعي
زمان تحويل گزارش پيشرفت سه ماه دانشجويان دكتري هوش مصنوعي
مقرر شده است گزارش پيشرفت سه ماهه دانشجويان دكتري (پس از تصويب پيشنهاده) كه به تأييد استاد راهنما رسيده باشد، در تاريخ هاي ثابت زير براي بررسي به گروه ارسال شود:
 

قابل توجه دانشجويان دكتري گروه مهندسي هوش مصنوعي

 

مقرر شده است گزارش پيشرفت سه ماهه دانشجويان دكتري (پس از تصويب پيشنهاده) كه به تأييد استاد راهنما رسيده باشد، در تاريخ هاي ثابت زير براي بررسي به گروه ارسال شود: 

1  ارديبهشت، 1 مرداد، 1 آبان، 1 بهمن

از آنجا كه عدم دريافت به موقع يا عدم تاييد اين گزارش‌ها توسط گروه (كه به معناي عدم پيشرفت مناسب و ركود در پايان‌نامه است) مشكلات عديده‌اي براي دانشجو از جمله پيشگيري از ارائه يا تاييد هرگونه تسهيلات يا كمك توسط گروه و دانشكده، و در نهايت ممانعت از ادامه تحصيل دانشجو در دانشگاه را به دنبال خواهد داشت، در اين زمينه نظم و تقيد لازمه را به جد داشته باشيد.    

در حال حاضر لازم است كليه دانشجويان دو گزارش منتهي به 1 آبان و 1 بهمن (جمعا براي 6 ماه)  را تا 98/10/30 آماده و ارسال نمايند. فرم‌ها بايد از سايت دانشكده دريافت شده و به تاييد استاد راهنما رسانده و به دفتر گروه تحويل شود تا در شوراي گروه مورد بررسي قرار گيرد. مباحث تفصيلي نيز در صورت لزوم مي‌تواند پيوست گزارش شود.

با توجه به اهميت موضوع لطفاً به ساير دانشجويان  هم‌دوره خود نيز اطلاع‌رساني نماييد.

 

                                                                                               گروه مهندسي هوش مصنوعي
 
 
 
 
تاریخ:
1398/10/11
تعداد بازدید:
361
منبع:
Powered by DorsaPortal