تحصيلات تكميلي دانشكده
فرم درخواست تمديد سنوات دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه اصفهان در پيشخوان گلستان
.
 
 

اطلاعيه امور پژوهشي دانشگاه:

به پيوست فرم درخواست تمديد سنوات دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه اصفهان ارسال مي‌شود. لازم به ذكر است كه اين فرم توسط مديريت امور آموزشي دانشگاه، براي ثبت نظر مشروح استاد راهنما در پيشخوان گلستان تهيه شده است و به تاييد شوراي آموزشي دانشگاه و اين مديريت رسيده است و ضرورت دارد كه براي هر درخواست تمديد سنوات دانشجويان تحصيلات تكميلي، پس از تكميل توسط دانشجو و استاد راهنما، در پيشخوان خدمت سامانه گلستان، بارگذاري شود.


 
 
 
 
 
تاریخ:
1398/10/18
تعداد بازدید:
950
منبع:
Powered by DorsaPortal