گروه مهندسی فناوری اطلاعات
روند بررسی گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی
.

 
 

دانشجویان محترم کارشناسی‌ارشد و دکتری به منظور تعیین وضعیت خود ضروری است بر طبق زمانبندی تعیین شده به صورت دورهای گزارش پیشرفت خود را ارائه نمایند. عدم‌دریافت به موقع یا عدم‌تأیید این گزارش‌ها توسط گروه به معنای عدم‌پیشرفت مناسب و رکود در پایان‌نامه بوده و مشکلات عدیده‌ای برای دانشجو به دنبال خواهد داشت. بنابراین در تدوین و تحویل منظم گزارش‌ها در زمان‌‌های اعلام شده نهایت دقت را مبذول نمائید.

روال تنظیم و ارائه گزارش پیشرفت به شرح زیر می‌باشد:

· دانشجویان کارشناسی‌ارشد در بازه‏های زمانی 3 ماهه و دانشجویان دکتری پس از امتحان جامع، در بازه‌های زمانی 6 ماهه باید گزارش پیشرفت خود را مطابق با فرم‌های مربوط[1] تکمیل نمایند.

· پس از تکمیل فرم، دانشجو باید یک نسخه را به استاد راهنمای خود تحویل داده و سپس در موعد اعلام شده یک نسخه را نیز به مسئول دفتر گروه سرکار خانم بهرامیان تحویل دهد.

· گزارش‏ها در محدوده زمانی یک ماهه پس از تحویل، در گروه (یا کمیته تخصصی) مورد ارزیابی قرار می‏گیرند.

· پس از بررسی، بر اساس نظر استاد(ان) راهنما و همچنین نظر گروه، گزارش در صورت کفایت، مورد تأیید قرار می‏گیرد و یا به علت عدم‌‌پیشرفت مناسب به شورای تحصیلات‌تکمیلی دانشکده ارجاع داده می‏شود. همچنین پیشنهادهای گروه و استاد(ان) راهنما ثبت شده و یک نسخه از نتیجه ارزیابی در پرونده پیشرفت دانشجو ثبت و یک نسخه جهت اطلاع به دانشجو داده می‏شود.[1] فرم "گزارش پیشرفت سه ماهه پایان‌نامه دانشجویان دوره کارشناسی‌ارشد" برای دانشجویان کارشناسی‌ارشد و فرم "گزارش پیشرفت شش ماهه پایان‌نامه دانشجویان دوره دکتری" برای دانشجویان دکتری

 
 فرم گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دوره کارشناسی‌ارشد  
 فرم گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دوره دکتری
  
 
       
 
تاریخ:
1399/08/17
تعداد بازدید:
679
منبع:
Powered by DorsaPortal