دانشکده مهندسی کامپیوتر
برنامه حضور و دورکاری کارکنان دانشکده مهندسی کامپیوتر از تاریخ 13/10/99
.

ردیف

نام و نام‌خانوادگی

سمت

تلفن

پست الکترونیکی

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه‌شنبه

چهارشنبه

1

محمدعلی آزادی

کارشناس آزمایشگاه

37932668

m.azadi[at]staf.ui.ac.ir

حضور

2

زهره بهرامیان

مسئول دفتر گروه‌های

نرم‌افزار و فناوری اطلاعات

37934038

bahramian_zohreh[at]yahoo.com

حضور

13 دی

حضور

حضور

حضور

دورکار

3

زهرا ثمربخش

کارشناس آموزشی (کارشناسی)

37934099

samars160[at]yahoo.com

حضور

حضور

دورکار

حضور

حضور

24 دی

4

حمیدرضا خیرمند

کارشناس تحصیلات‌تکمیلی

کارشناس آزمایشگاه

37934092

hr.kheirmand[at]staf.ui.ac.ir

hr.kheirmand[at]gmail.com

حضور

حضور

21 دی

حضور

دورکار

حضور

5

هاجر دستجرد

مسئول دفتر گروه‌های

هوش و معماری

37935642

dastjerdh[at]yahoo.com

حضور

حضور

14 دی

حضور

دورکار

حضور

6

سیدروح‌الله ساداتی

کارشناس آموزشی (تحصیلات‌تکمیلی)

37935436

sr.sadati[at]gmail.com

دورکار

حضور

حضور

حضور

حضور

17 دی

7

هنگامه عباسی

مسئول دفتر و

کارشناس دانشجویی‌فرهنگی دانشکده

37934500

Info[at]comp.ui.ac.ir

حضور

حضور

دورکار

حضور

16 و 23 دی

حضور

8

محمدتقی فیروز

کارشناس پژوهشی، کمک کارشناس ارتقاء

مسئول امور عمومی

37934010

mf56.fk[at]gmail.com

دورکار

حضور

حضور

حضور

حضور

24

9

مرضیه مهدیخانی

کارشناس آزمایشگاه

37934561

marzieh.mahdikhani[at]gmail.com

حضور

حضور

دورکار

حضور

16 و 23 دی

حضور

10

سیدمحمد هاشمی

خدمات

-

-

حضور

دورکار

حضور

حضور

30 دی

حضور

11

جواد اعتباری

خدمات

-

-

دورکار

حضور

حضور

حضور

حضور

17 دی

تاریخ:
1399/10/11
تعداد بازدید:
162
منبع:
Powered by DorsaPortal