۱۴۰۰ چهارشنبه ۵ آبان
FA
دانشگاه اصفهان
انتصابات جدید دانشگاه اصفهان
رییس دانشگاه اصفهان طی احکامی جداگانه، مسئول بین المللی سازی مرکز آموزش عالی شهرضا، مسئول بین المللی سازی دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار، دبیر هیات اجرایی جذب هیات علمی استان اصفهان را منصوب نمود.

رییس دانشگاه اصفهان طی احکامی جداگانه، مسئول بین المللی سازی مرکز آموزش عالی شهرضا، مسئول بین المللی سازی دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار، دبیر هیات اجرایی جذب هیات علمی استان اصفهان  را منصوب نمود.

به گزارش وب سایت خبریuinews دکتر هوشنگ طالبی رییس دانشگاه اصفهان طی احکامی جداگانه دکتر محمدرضا شمس عضو هیات علمی مرکز آموزش عالی شهرضا را به عنوان مسئول بین المللی سازی مرکز آموزش عالی شهرضا، دکتر راضیه واحد دهکردی عضو هیات علمی دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار را به عنوان مسئول بین المللی سازی دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار و دکتر سعید افشاری عضو هیات علمی مرکز آموزش عالی شهرضا را به عنوان دبیر هیات اجرایی جذب هیات علمی استان اصفهان منصوب نمود.

تاریخ:
1400/03/29
تعداد بازدید:
2908
منبع:
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
E-mail: Info[at]ui.ac.ir
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal