اخبار و اطلاعیه ها
مدیر و معاونین گروه
دكتري,مهندسي كامپيوتر,دانشگاه اصفهان
مدیر گروه مهندسي نرم افزار
مهندسي كامپيوتر
مرتبه علمی: استاديار
تلفن: 37934528
تلفکس: 37934038
پست الکترونیک: a_fatemi[at]eng.ui.ac.ir
معاونین گروه:
افتخارات و دستاوردها
درباره گروه مهندسی نرم افزار

گروه مهندسي نرم‌افزار دانشگاه اصفهان همواره به عنوان يكي از باسابقه‌ترين گروه‌هاي كامپيوتري در سطح كشور شناخته مي‌شده است. سابقه‌ي اين گروه به سال‌هاي 1350 الي 1364 بازمي‌گردد كه كامپيوتر به عنوان يكي از گرايش‌هاي رشته‌ي رياضي در دانشگاه اصفهان موجود و از وجود استادان به نام و شناخته ‌شده‌اي بهره مي‌برد. در سال 1364 براي اولين بار رشته‌ي كامپيوتر به طور مستقل از طريق كنكور سراسري دانشجو پذيرفت و در سال 1367 دو رشته‌ي مهندسي كامپيوتر با گرايش‌هاي نرم افزار و سخت‌افزار در اين دانشگاه راه‌اندازي گرديد. در سال 1391، گروه مهندسي نرم‌افزار به عنوان يك گروه مستقل در دانشكده‌ي مهندسي كامپيوتر در دانشگاه اصفهان شكل گرفت

Powered by DorsaPortal