آزمايشگاه‌ها
آزمايشگاه‌هاي دانشكده مهندسي كامپيوتر:
 
آزمايشگاه‌هاي مستقر در ساختمان خيرين 

v     آزمايشگاه ‌ريزپردازنده

v     آزمايشگاه سيستم‌عامل

v      آزمايشگاه پايگاه‌داده‌ها

v     آزمايشگاه الكترونيك ديجيتال

v      آزمايشگاه مدارهاي‌الكترونيكي

v     آزمايشگاه شبكه‌هاي كامپيوتري

v    آزمايشگاه خودكار و مدار واسط

 

آزمايشگاه‌هاي مستقر در ساختمان مهندسي قديم 

v     آزمايشگاه معماري‌كامپيوترو مدار منطقي

v     آزمايشگاه مباني كامپيوتر

v     آزمايشگاه مهندسي نرم‌افزار

v     سالن پروژه كارشناسي ارشد

 

آزمايشگاه‌هاي مستقر در ساختمان انصاري(مهندسي جديد) 

v     آزمايشگاه تحقيقاتي اينترنت اشياء

v     آزمايشگاه‌هاي پژوهشي دانشجويان دكتري


 

  
 
تاریخ به روزرسانی:
1400/09/17
تعداد بازدید:
3323
Powered by DorsaPortal