ساختمان داده‌ها

ساختمان داده‌ها (مقطع کارشناسی)
ساختمان داده‌ها

فصل اول: آرایه

مطالب تدریس شده:

1-1) آشنایی با آرایه‌ها
2-1) مرتب‌سازی آرایه
3-1) آرایه دوبعدی
4-1) جستجو در آرایه یک‌بعدی


فصل دوم: لیست پیوندی

مطالب تدریس شده:

1-2) لیست پیوندی یک‌طرفه
2-2) لیست پیوندی حلقوی
3-2) لیست پیوندی دوطرفه


فصل سوم: تحلیل الگوریتم

مطالب تدریس شده:

1-3) تحلیل تجربی
2-3) روشی فراتر از تحلیل تجربی
3-3) هفت تابع پیچیدگی
4-3) تحلیل مجانبی
5-3) مثال‌هایی از تحلیل پیچیدگی


فصل چهارم: بازگشتی

مطالب تدریس شده:

1-4) مفهوم بازگشتی و مثال‌های از آن


فصل پنجم: پشته، صف، صف دوطرفه، لیست

مطالب تدریس شده:

1-5) پشته
2-5) صف
3-5) صف دوطرفه
4-5) لیست
5-5) لیست‌های موقعیت‌محور


فصل ششم: درخت

مطالب تدریس شده:

1-6) درخت‌های عمومی
2-6) درخت‌های دودویی
3-6) روش‌های پیاده‌سازی درخت
4-6) روش‌های پیمایش درخت
5-6) ساخت درخت از روی پیمایش‌های پیش‌ترتیب و میان‌ترتیب
6-6) درخت‌های دودویی نخ‌کشی شده
7-6) تبدیل درخت عمومی به درخت دودویی
8-6) جنگل


فصل هفتم: صف اولویت

مطالب تدریس شده:

1-7) آشنایی با صف اولویت
2-7) روش‌های پیاده‌سازی صف اولویت
3-7) درخت‌های هرم (Heaps)
4-7) مرتب‌سازی با کمک صف اولویت
5-7) صف اولویت توسعه‌یافته


فصل هشتم: نگاشت، جدول درهم‌سازی، لیست‌های پرشی

مطالب تدریس شده:

1-8) نگاشت (Maps)
2-8) جدول درهم‌سازی
3-8) نگاشت‌های مرتب‌شده
4-8) لیست‌های پرشی (Skip Lists) (هنوز تدریس نشده است)
5-8) دیگر داده‌ساختارهای خطی (هنوز تدریس نشده است)


فصل نهم: درخت جستجو

مطالب تدریس شده:

1-9) درخت‌های جستجوی دودویی
2-9) درخت‌های AVL
3-9) درخت‌های Splay (هنوز تدریس نشده است)
4-9) درخت‌های (2,4) (هنوز تدریس نشده است)
5-9) درخت‌های قرمز-سیاه (هنوز تدریس نشده است)


فصل دهم: گراف

مطالب تدریس شده:

1-10) آشنایی با گراف
2-10) داده‌ساختارهای گراف
3-10) روش‌های پیمایش گراف
4-10) گراف‌های جهت‌دار بدون‌دور (DAGs)
5-10) گراف‌های وزن‌دار (هنوز تدریس نشده است)


تاریخ به روز رسانی:
1402/07/04
تعداد بازدید:
1599
Powered by DorsaPortal