برنامه‌سازی پیشرفته (جاوا)


1) مباحث مقدماتی

1-1- مقدمه‌ای بر جاوا و معماری آن

2-1- نسخه‌ها و کامپایلرهای جاوا

3-1- کامپایل برنامه‌های جاوا

4-1- مثال‌هایی از برنامه‌نویسی جاوا


2) آغاز کار با جاوا

1-2- نوع داده‌های اولیه

2-2- عملگرهای بیتی

3-2- نوع داده‌های شمارشی

4-2- ورود و دریافت داده‌ها

5-2- دستورات for و if

6-2- واردسازی بسته‌ها

7-2- محیط برنامه‌نویسی NetBeans


3) کلاس، شیئ، تابع

1-3- مقدمه‌ای بر شئ‌گرایی و کلاس‌ها

2-3- پیاده‌سازی کلاس‌ها

3-3- کلاس‌ها و اشاره‌گرها

4-3- متدها و توابع

5-3- سربارگزاری توابع

6-3- کلمه کلیدی this

7-3- سازنده‌ها


4) آرایه‌ها

1-4- آرایه‌های یک‌بعدی

2-4- حلقه تکرار محدوده‌ای (foreach)

3-4- آرایه‌های چندبعدی

4-4- حلقه تکرار محدوده‌ای برای آرایه‌های چندبعدی

5-4- آرایه‌ها و توابع

6-4- مثال: کلاس پشته

7-4- آرایه‌های نامنظم (ناهموار)

8-4- رشته‌ها

9-4- کلاس StringBuilder

10-4- کلاس Arrays

11-4- مرتب‌سازی پشته‌ها

12-4- کلاس ArrayList (آرایه‌های لیستی)

13-4- تبدیل نوع


5) مفاهیم پیشرفته کلاس‌ها

1-5- اصول شئ‌گرایی

2-5- محصورسازی

3-5- محصورسازی کلاس پشته

4-5- سطح دسترسی public و private

5-5- فراخوانی با ارجاع

6-5- توابع ایستا

7-5- آرایه‌ای از اشیاء تعریف شده از کلاس

8-5- سازنده‌های ایستا

9-5- واردسازی ایستا

10-5- کلاس شمارشی

11-5- بسته‌ها

12-5- سطوح دسترسی - بسته‌های تودرتو و بسته‌های استاندارد


6) ارث‌بری و چندریختی

1-6- مقدمه‌ای بر ارث‌بری

2-6- پیاده‌سازی ارث‌بری

3-6- سطوح دسترسی

4-6- کلمه کلیدی super

5-6- تبدیل کلاس‌ها

6-6- چندریختی

7-6- حاشیه‌نویسی

8-6- کلمه‌کلیدی instanceof

9-6- کلاس‌های انتزاعی

10-6- کلاس‌ها و توابع نهایی

11-6- کلاس Object


7) واسط‌ها

1-7- مقدمه‌ای بر واسط‌ها

2-7- پیاده‌سازی واسط‌ها

3-7- گسترش واسط‌ها

4-7- پیاده‌سازی چند واسط

5-7- گسترش و پیاده‌سازی همزمان

6-7- واسط با پیاده‌سازی‌های پیش‌فرض

7-7- رفع ابهام توابع

8-7- توابع ایستا و محلی در واسط‌ها

9-7- مثال: واسط لیست

10-7- واسط به عنوان پارامتر توابع

11-7- واسط Cloneable

12-7- واسط Comparable

13-7- واسط Iterable

14-7- دیگر واسط‌ها


8) مدیریت استثناء

1-8- مقدمه‌ای بر مدیریت استثناء

2-8- پیاده‌سازی مدیریت استثناء

3-8- پرتاب استثناءها

4-8- زنجیره مدیریت استثناء

5-8- پرتاب مجدد استثناءها

6-8- کلمه کلیدی finally

7-8- کلاس Throwable

8-8- آزادسازی خودکار منابع (Try with Resources)

9-8- استثناءهای بررسی شده و کلمه کلیدی throws

10-8- استثناءهای تعریف شده توسط کاربر

11-8- ادعاها (Assertions)


9) جنریک‌ها

1-9- مقدمه‌ای بر جنریک‌ها

2-9- پیاده‌سازی جنریک‌ها

3-9- کلاس‌های چند جنریکی

4-9- محدود کردن نوع جنریک‌ها

5-9- آرگومان‌های Wildcard

6-9- توابع جنریک

7-9- واسط‌های جنریک

8-9- محدودیت‌های جنریک‌ها


10) کلکسیون‌ها

1-10- مقدمه‌ای بر کلکسیون‌ها

2-10- واسط Collection

3-10- کلاس Collections

4-10- جزئیات توابع کلاس Collections

5-10- واسط List

6-10- کلاس ArrayList

7-10- کلاس LinkedList

8-10- کلاس‌های Vector و Stack

9-10- واسط Queue و کلاس PriorityQueue

10-10- واسط Deque و کلاس ArrayDeque

11-10- واسط Set و کلاس‌های HashSet و LinkedHashSet

12-10- واسط SortedSet و کلاس TreeSet

13-10- واسط Map و کلاس‌های HashMap و LinkedHashMap

14-10- واسط SortedMap و کلاس TreeMap

15-10- کلاس‌های Dictionary، Hashtable و Properties

دانلود تمام فایل‌های PDF مربوط به فصل


11) ورودی/خروجی (فایل‌ها)

1-11- مقدمه‌ای بر ورودی/خروجی در جاوا

2-11- کلاس‌های InputStream و OutputStream

3-11- زیرکلاس‌های InputStream و OutputStream

4-11- کلاس‌های FileInputStream و FileOutputStream

5-11- مثال: کلاس‌های FileInputStream و FileOutputStream

6-11- بستن خودکار فایل‌ها و مدیریت استثناء

7-11- کلاس‌های BufferedInputStream و BufferedOutputStream

8-11- مثال: کلاس‌های BufferedInputStream و BufferedOutputStream

9-11- کلاس‌های DataInputStream و DataOutputStream

10-11- کلاس PrintStream

11-11- کلاس‌های ObjectInputStream و ObjectOutputStream

12-11- مثال: کلاس‌های ObjectInputStream و ObjectOutputStream

13-11- کلاس‌های Reader و Writer

14-11- کلاس‌های FileReader و FileWriter

15-11- کلاس‌های BufferedReader و BufferedWriter

16-11- کلاس PrintWriter

17-11- کلاس Scanner

18-11- کلاس Formatter

19-11- کلاس RandomAccessFile

20-11- پیاده‌سازی کلاس RandomAccessFile

21-11- کلاس File

دانلود تمام فایل‌های PDF مربوط به فصل


12) برنامه‌نویسی موازی (چندنخی)

1-12- مقدمه‌ای بر برنامه‌نویسی چندنخی

2-12- کلاس Thread و واسط Runnable

3-12- ایجاد و اجرای نخ

4-12- نام‌گذاری نخ‌ها

5-12- صبر کردن تا اتمام اجرای نخ

6-12- اجرای چند نخ و ارسال پارامتر به نخ‌ها

7-12- سربار و هزینه‌های نخ‌ها

8-12- یک شئ و چندین نخ

9-12- اولویت نخ‌ها

10-12- همگام‌سازی نخ‌ها

11-12- ارتباطات بین نخ‌ها

12-12- مساله تولیدکننده-مصرف‌کننده

13-12- مدیریت نخ‌ها


13) واسط کاربری گرافیکی (Swing)

1-13- مقدمه‌ای بر واسط کاربردی (GUI)

2-13- مولفه‌ها (Components) و نگه‌دارنده‌ها (Containers)

3-13- مثال: مولفه‌ها و نگه‌دارنده‌ها (بخش اول)

4-13- مثال: مولفه‌ها و نگه‌دارنده‌ها (بخش دوم)

5-13- مقدمه‌ای بر مدیریت چیدمان

6-13- چیدمان Flow

7-13- چیدمان Border

8-13- چیدمان Grid

9-13- چیدمان GridBag

10-13- چیدمان Sprint

11-13- مدیریت رویداد در Swing

12-13- مثال: مدیریت رویداد - Event و Event Listener (بخش اول)

13-13- مثال: مدیریت رویداد - Event و Event Listener (بخش دوم)

14-13- روش‌های پیاده‌سازی Event Listener

15-13- طراحی GUI با استفاده از ابزار

16-13- GUI و کلاس‌های بک‌اند

دانلود تمام فایل‌های PDF مربوط به فصل


14) کار با پایگاه داده

1-14- مقدمه‌ای بر بانک‌های اطلاعاتی رابطه‌ای

2-14- دستورات SQL

3-14- MySQL در phpMyAdmin

4-14- MySQL در جاوا (درج، بروزرسانی و حذف اطلاعات)

5-14- MySQL در جاوا (خواندن اطلاعات)

6-14- برنامه‌نویسی چندلایه

دانلود اتصالات جاوا برای MySQL


تاریخ به روز رسانی:
1401/01/20
تعداد بازدید:
10231
Powered by DorsaPortal