مبانی کامپیوتر و برنامه‌نویسی (زبان C)

مبانی کامپیوتر و برنامه‌نویسی (مقطع کارشناسی)

بخش اول: مفاهیم پایه

فصل اول: آشنایی با کامپیوتر (مفاهیم - معماری)

مطالب تدریس شده:

1-1) مفاهیم پایه و معماری کامپیوتر
2-1) حافظه
3-1) پردازنده


فصل دوم: مبنای اعداد (صحیح - اعشاری - کاراکتری)

مطالب تدریس شده:

1-2) نحوه نمایش اطلاعات در کامپیوتر
2-2) تبدیل مبناها
3-2) اعداد مبنای 2
4-2) اعداد مبنای 8 و 16 و کاربرد آنها
5-2) اعداد صحیح
6-2) اعداد اعشاری
7-2) کاراکتر


فصل سوم: الگوریتم و فلوچارت

مطالب تدریس شده:

1-3) الگوریتم
2-3) آرایه و الگوریتم‌های آن (هنوز تکمیل نشده)
3-3) فلوچارت (هنوز تدریس نشده)بخش دوم: برنامه‌نویسی


فصل اول: مقدمه‌ای بر زبان C

مطالب تدریس شده:

1-1) تاریخچه زبان‌های C و ++C
2-1) کامپایلر زبان‌های C و ++C
3-1) محیط توسعه یکپارچه CodeBlocks
4-1) ساختار کلی کدها در زبان‌های C و ++C


فصل دوم: نوع داده‌ها و عملگرهای محاسباتی

مطالب تدریس شده:

1-2) نوع داده‌ها و متغیرها
2-2) ورودی و خروجی در زبان C
3-2) ورودی و خروجی در زبان ++C
4-2) عملگرهای محاسباتی
5-2) عملگرهای بیتی
6-2) خطایابی و رفع اِشکال


فصل سوم: دستورات شرطی و عملگرهای منطقی

مطالب تدریس شده:

1-3) عبارت‌های شرطی
2-3) دستور switch-case
3-3) حوزه متغیرها
4-3) بازی حدس اعداد


فصل چهارم: حلقه‌های تکرار

مطالب تدریس شده:

1-4) حلقه تکرار for
2-4) دستورات break و continue
3-4) حلقه تکرار while
4-4) حلقه تکرار do-while
5-4) چند مثال از حلقه‌های تکرار (بازی حدس اعداد، فاکتوریل، فیبوناچی)


فصل پنجم: آرایه‌ها

مطالب تدریس شده:

1-5) آشنایی با آرایه‌ها
2-5) مرتب‌سازی آرایه‌ها
3-5) مرتب‌سازی حبابی
4-5) مرتب‌سازی انتخابی
5-5) مرتب‌سازی درجی
6-5) آرایه‌های چندبعدی
7-5) رشته‌ها


فصل ششم: توابع

مطالب تدریس شده:

1-6) توابع استاندارد و آماده
2-6) توابع تعریف شده توسط کاربر
3-6) توابع بازگشتی
4-6) فراخوانی با مقدار / فراخوانی با ارجاع
5-6) توابع و آرایه‌ها


فصل هفتم: اشاره‌گرها

مطالب تدریس شده:

1-7) آشنایی بااشاره‌گرها
2-7) اشاره‌گرها و آرایه‌ها
3-7) اشاره‌گرها و حافظه پویا


فصل هشتم: ساختارها و نوع داده شمارشی

مطالب تدریس شده:

1-8) آشنایی با ساختارها
2-8) ساختارها و اشاره‌گرها
3-8) صرفه‌جویی در حافظه با کمک ساختارها و اجتماع‌ها
4-8) نوع داده شمارشی


فصل نهم: فایل‌ها

مطالب تدریس شده:

1-9) آشنایی با فایل‌ها و جریان‌ها
2-9) فایل‌های با دسترسی ترتیبی
3-9) فایل‌های با دسترسی تصادفی


تاریخ به روز رسانی:
1402/12/15
تعداد بازدید:
8052
Powered by DorsaPortal