مبانی کامپیوتر و برنامه‌سازی

1) مقدمه

1) تاریخچه زبان‌های C و ++C

2) کامپایلر زبان‌های C و ++C

3) محیط توسعه یکپارچه (CodeBlock)

4) ساختار کلی برنامه‌های زبان‌های C و ++C

 

2) نوع داده‌ها و عملگرهای محاسباتی

1) نوع داده‌ها و متغیرها

2) ورودی و خروجی در زبان C

3) ورودی و خروجی در زبان ++C

4) عملگرهای محاسباتی

5) عملگرهای بیتی

6) خطایابی

 

3) دستورات شرطی و عملگرهای منطقی

1) عبارت‌های شرطی (بخش اول)

2) عبارت‌های شرطی (بخش دوم)

3) عبارت‌های شرطی (بخش سوم)

4) دستور switch-case

5) حوزه متغیرها

6) بازی حدس اعداد

 

4) حلقه‌های تکرار

1) حلقه تکرار for

2) دستورات break و continue

3) حلقه تکرار while

4) حلقه تکرار do-while

5) چند مثال (بازی حدس اعداد، فاکتوریل، فیبوناچی)

 

5) آرایه‌ها

1) آرایه‌ها (بخش اول)

2) آرایه‌ها (بخش دوم)

3) مرتب‌سازی حبابی

4) مرتب‌سازی انتخابی

5) مرتب‌سازی درجی

6) آرایه‌های چندبعدی

7) رشته‌ها

 

6) توابع

1) توابع استاندارد و آماده

2) توابع تعریف شده توسط کاربر (بخش اول)

3) توابع تعریف شده توسط کاربر (بخش دوم)

4) توابع تعریف شده توسط کاربر (بخش سوم)

5) توابع بازگشتی

6) فراخوانی با مقدار / فراخوانی با ارجاع

7) توابع و آرایه‌ها

 

7) اشاره‌گرها

1) اشاره‌گرها (بخش اول)

2) اشاره‌گرها (بخش دوم)

3) اشاره‌گرها و آرایه‌ها

4) اشاره‌گرها و حافظه پویا

 

8) ساختارها و نوع داده شمارشی

1) ساختارها

2) ساختارها و اشاره‌گرها

3) صرفه‌جویی در حافظه با کمک ساختارها و اجتماع‌ها

4) نوع داده شمارشی

 

9) فایل‌ها

1) فایل‌ها و جریان‌ها

2) فایل‌های با دسترسی ترتیبی

3) فایل‌های با دسترسی تصادفی


تاریخ به روز رسانی:
1400/04/27
تعداد بازدید:
5416
Powered by DorsaPortal