گروه مهندسي هوش مصنوعي
اطلاعيه در خصوص ثبت‌نام دانشجويان تحصيلات تكميلي در نيمسال دوم 99-98
.


 
اطلاعيه گروه مهندسي هوش مصنوعي
در خصوص ثبت‌نام دانشجويان تحصيلات تكميلي
 در نيمسال دوم 99-98 

 

كليه دانشجويان كارشناسي ارشد بايد دروس مورد نظر خود را ابتدا در روز اول ثبت‌نام تحويل گروه دهند و پس از تائيد گروه به اخذ دروس بپردازند.
 

دانشجويان كارشناسي ارشد صرفاً از دروس ذيل مي‌توانند ثبت‌نام نمايند:

1-    ربات هاي متحرك خودگردان

2-    پردازش تصوير رقمي

3-    سمينار

4-    پردازش سيگنال رقمي

5-    يادگيري ماشين

6-    مجموعه ها و سيستم هاي فازي

7-      مباحث ويژه 1 در هوش مصنوعي(مدلسازي و تعبير سه بعدي) (ويژه دانشجويان دوره مشترك با كره)

8-    سيگنال ها و سيستم ها (جبراني)

 

دانشجويان دكتري صرفاً از ليست ذيل مي‌توانند ثبت‌نام نمايند:

1-    مفاهيم پيشرفته 3 در هوش مصنوعي (بينايي كامپيوتر پيشرفته )

2-    نظريه يادگيري آماري (يادگيري ماشين پيشرفته)

3-    مباحث ويژه 3 در هوش مصنوعي( شبكه هاي عصبي پيشرفته)

4-    مباحث ويژه 1 در هوش مصنوعي (مدلسازي و تعبير سه بعدي)

 

توجه: در صورتي كه به اشتباه درسي غير از ليست فوق از مقطع ديگر يا بدون تائيد گروه برداشته شود به‌صورت خودكار حذف مي‌گردد. 
 
 
 
تاریخ:
1398/11/05
تعداد بازدید:
212
منبع:
Powered by DorsaPortal