پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 48 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
نام و نام خانوادگی عنوان شغلی محل کار تلفن تماس تلفن تماس ۲ دور نگار ایمیل
هومان نیك‌مهرهومان نیك‌مهر عضو هیأت علمی - استادیار گروه مهندسی معماری کامپیوتر 37934555 37935643 nikmehr[at]eng.ui.ac.ir
هنگامه عباسیهنگامه عباسی مسئول دفتر دانشکده و کارشناس دانشجویی‌فرهنگی دانشکده مهندسی کامپیوتر 37934500 37934501 36699529 info[at]comp.ui.ac.ir
هاجر دستجردهاجر دستجرد مسئول دفتر گروه‌های مهندسی معماری کامپیوتر و مهندسی هوش مصنوعی دانشکده مهندسی کامپیوتر 37935642 37935643 dastjerdh[at]yahoo.com
ندا مقیمندا مقیم عضو هیأت علمی - استادیار گروه مهندسی فنآوری اطلاعات 37935607 37934038 n.moghim[at]eng.ui.ac.ir
ناصر موحدی‌نیاناصر موحدی‌نیا عضو هیأت علمی - استاد گروه مهندسی معماری کامپیوتر 37934103 37935643 naserm[at]eng.ui.ac.ir
مهران رضائیمهران رضائی عضو هیأت علمی - استادیار گروه مهندسی معماری کامپیوتر 37934533 37935643 rezaei[at]eng.ui.ac.ir
مرضیه مهدیخانیمرضیه مهدیخانی کارشناس آزمایشگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر 37934561 36699529 m.mahdikhani[at]staf.ui.ac.ir
مرجان كائدیمرجان كائدی عضو هیأت علمی - دانشیار گروه مهندسی فنآوری اطلاعات 37934521 37934038 kaedi[at]eng.ui.ac.ir
محمدعلی نعمت‌بخشمحمدعلی نعمت‌بخش عضو هیأت علمی - استاد گروه مهندسی نرم‌افزار 37934106 37934038 nematbakhsh[at]eng.ui.ac.ir
محمدعلی آزادیمحمدعلی آزادی کارشناس آزمایشگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر 37932668 36699529 m.azadi[at]staf.ui.ac.ir
محمدرضا رشادی‌نژادمحمدرضا رشادی‌نژاد عضو هیأت علمی - دانشیار گروه مهندسی معماری کامپیوتر 37934072 37935643 m.reshadinezhad[at]eng.ui.ac.ir
محمدرضا خیام‌باشیمحمدرضا خیام‌باشی عضو هیأت علمی - دانشیار گروه مهندسی معماری کامپیوتر 37934079 37935643 M.R.Khayyambashi[at]eng.ui.ac.ir
محمدتقی فیروزكمیشانیمحمدتقی فیروزكمیشانی کارشناس ‌پژ‌وهشی،کمک کارشناس ارتقاء و مسئول امور عمومی دانشکده مهندسی کامپیوتر 37934010 36699529 mf56.fk[at]gmail.com
مجتبی مهدویمجتبی مهدوی مدیر گروه مهندسی فنآوری اطلاعات گروه مهندسی فنآوری اطلاعات 37934038 37934038 m.mahdavi[at]eng.ui.ac.ir
مجتبی مهدویمجتبی مهدوی عضو هیأت علمی - استادیار گروه مهندسی فنآوری اطلاعات 37935612 37934038 m.mahdavi[at]eng.ui.ac.ir
مائده عاشوری‌تلوكیمائده عاشوری‌تلوكی عضو هیأت علمی - استادیار گروه مهندسی فنآوری اطلاعات 37935629 37934038 m.ashouri[at]eng.ui.ac.ir
كمال جمشیدیكمال جمشیدی عضو هیأت علمی - دانشیار گروه مهندسی معماری کامپیوتر 37934105 37935643 jamshidi[at]eng.ui.ac.ir
كامران زمانی‌فركامران زمانی‌فر عضو هیأت علمی - دانشیار گروه مهندسی نرم افزار 37934109 37934038 zamanifar[at]eng.ui.ac.ir
فریا نصیری مفخمفریا نصیری مفخم عضو هیأت علمی - استادیار گروه مهندسی فنآوری اطلاعات 37934510 37934038 fnasiri[at]eng.ui.ac.ir
علی بهلولیعلی بهلولی مدیر گروه مهندسی معماری کامپیوتر گروه مهندسی معماری کامپیوتر 37935642 37935643 bohlooli[at]eng.ui.ac.ir
<<   <  1 2 3  >   >>  
Powered by DorsaPortal