امور دانشجویی‌فرهنگی

ردیف

موضوع

۱ 

آیین‌نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها و ضوابط فرهنگی دانشگاه

۲

اخبار و اطلاعیه‌های معاونت دانشجویی دانشگاه

۳

شیوه‌نامه اجرایی طرح همیار دانشجو و فرم درخواست آن PDF Word

۴

مرکز خدمات دانشجویان با نیازهای ویژه (SSC)

۵

فرم‌ها - دفتر حمایت از فعالیت‌های پژوهشی و علمی دانشجویان

۶

فرم‌های انجمن علمی

فرم گزارش برنامه‌های اجراء شده PDF - Word
فرم درخواست همکاری با انجمن‌های علمی دانشجویی PDF - Word

7

انجمن‌های علمی دانشکده

انجمن علمی هوش مصنوعی
شاخه دانشجویی انجمن رمز ایران در دانشگاه اصفهان 
تاریخ به روزرسانی:
1401/04/29
تعداد بازدید:
1416
Powered by DorsaPortal