كسب مقام دوم كشوري و مقام هفتم بين المللي در هشتمين دوره رقابت‌هاي نفوذ و دفاع در فضاي مجازي(CTF) دانشگاه صنعتي شريف-1396
.
 
 

كسب مقام دوم كشوري و مقام هفتم بين الملليدر هشتمين دوره رقابت‌هاي نفوذ و دفاع در فضاي مجازي(CTF) دانشگاه صنعتي شريف-1396

 توسط: سيما آراسته-محمدسينا كروندي-سيد محمدمهدي ميرصادق-عاطفه محسني- مهران افتخاري-مهرداد‌پنجه‌فولادگران-محدثه صالحي دانشجويان دانشكده مهندسي كامپيوتر
 
 
 
تاریخ:
1398/06/04
تعداد بازدید:
141
منبع:
Powered by DorsaPortal