تحصيلات تكميلي دانشكده
مراحل دفاع از پايان‌نامه كارشناسي ارشد و دكتري
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مراحل دفاع از پايان‌نامه كارشناسي ارشد و دكتري

1- پرينت و تكميل فرم درخواست برگزاري جلسه دفاع پايان‌نامه ارشد و دكتري  از پورتال دانشكده(comp.ui.ac.ir) و دريافت امضا از اساتيد راهنما و مشاور

آدرس: دانشكده مهندسي كامپيوتر / امور پژوهشي و تحصيلات تكميلي/ دانشجويان / فرم‌ها

2- تحويل فرم درخواست برگزاري جلسه دفاع (فرم بالا) به همراه يك نسخه پرينت شده از پايان‌نامه به مسئول دفتر گروه مربوطه براي طرح در شوراي گروه و تعيين اساتيد داور داخل و خارج گروه و درج در صورت‌جلسه

    ( مسئول دفتر گروه‌هاي مهندسي هوش مصنوعي و مهندسي معماري كامپيوتر: خانم دستجردي)

    ( مسئول دفتر گروه‌هاي مهندسي نرم‌افزار و مهندسي فناوري اطلاعات: خانم بهراميان)

3- دريافت پايان‌نامه و فرم همراه آن از دفتر گروه و مراجعه به كارشناس تحصيلات تكميلي دانشكده (اتاق 150) براي هماهنگي لازم با اساتيد راهنما، مشاور، داور و تعيين تاريخ دفاع

4- تكميل فرم درخواست مجوز دفاع در سامانه گلستان به آدرس:

(پيشخوان خدمت/ درخواست‌ها/ درخواست مجوز دفاع)و بارگذاري فايل‌هاي درخواستي (2 فايل زير)

·        الف) صفحه اول پيشنهاده

·        ب) صفحه آخر پيشنهاده (صفحه امضاها شامل استاد راهنما و مشاور، معاون و مديرگروه و معاون تحصيلات تكميلي دانشكده)

5- پيگيري تا تاييد تمام مراحل صدور مجوز دفاع(فرم مورد 4) اين فرم بايد به تاييددانشجو، استاد راهنما، كارشناس گروه(آقاي ساداتي)، خدمات آموزشي دانشكده(خانم ثمربخش)، مديرگروه مربوطه، امور مالي دانشگاه، معاون آموزشي دانشكده برسد.

تذكر: تا قبل از تاييد تمام مراحل فرم ذكر شده، دانشجو اجازه دفاع ندارد.

6- تكميل فرم آگهي دفاع و تحويل يك نسخه آن به كارشناس تحصيلات تكميلي دانشكده (نمونه و قالب اين فرم در پورتال دانشكده مهندسي كامپيوتر موجود است)

نصب پرينت‌ها در محل جلسه دفاعيه و اتاق اساتيد داور، راهنما و مشاور، چند روز قبل از  تاريخ برگزاري دفاع 
 
 
تاریخ:
1398/07/14
تعداد بازدید:
2048
منبع:
Powered by DorsaPortal