برنامه حضور و دورکاری کارکنان - اسفندماه 99
.


ردیف

نام و نام‌خانوادگی

سمت

تلفن

پست الکترونیکی

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه‌شنبه

چهارشنبه

1

محمدعلی آزادی

کارشناس آزمایشگاه

37932668

m.azadi[at]staf.ui.ac.ir

حضور

2

زهره بهرامیان

مسئول دفتر گروه‌های

نرم‌افزار و فناوری اطلاعات

37934038

bahramian_zohreh[at]yahoo.com

حضور

9 و 23

حضور

حضور

حضور

دورکار

3

زهرا ثمربخش

کارشناس آموزشی (کارشناسی)

37934099

samars160[at]yahoo.com

حضور

حضور

دورکار

حضور

حضور

6 و 20

4

حمیدرضا خیرمند

کارشناس تحصیلات‌تکمیلی

کارشناس آزمایشگاه

37934092

hr.kheirmand[at]staf.ui.ac.ir

hr.kheirmand[at]gmail.com

حضور

حضور

10

حضور

حضور

5

حضور

5

هاجر دستجرد

مسئول دفتر گروه‌های

هوش و معماری

37935642

dastjerdh[at]yahoo.com

حضور

حضور

17

حضور

حضور

12

حضور

6

سیدروح‌الله ساداتی

کارشناس آموزشی (تحصیلات‌تکمیلی)

37935634

sr.sadati[at]gmail.com

حضور

16

حضور

حضور

حضور

حضور

27

7

هنگامه عباسی

مسئول دفتر و

کارشناس دانشجویی‌فرهنگی دانشکده

 37934500-1

Info[at]comp.ui.ac.ir

حضور

حضور

دورکار

حضور

حضور

6 و20

8

محمدتقی فیروز

کارشناس پژوهشی، کمک کارشناس ارتقاء

مسئول امور عمومی

37934010

mf56.fk[at]gmail.com

حضور

2 و 16

حضور

حضور

حضور

دورکار

9

مرضیه مهدیخانی

کارشناس آزمایشگاه

37934561

marzieh.mahdikhani[at]gmail.com

حضور

حضور

حضور

11 و 25

دورکار

حضور

10

سیدمحمد هاشمی

خدمات

-

-

حضور

دورکار

حضور

حضور

5 و 19

حضور

11

جواد اعتباری

خدمات

-

-

دورکار

حضور

حضور

حضور

حضور

13 و 27

تاریخ:
1399/12/01
تعداد بازدید:
47
منبع:
Powered by DorsaPortal