برنامه حضور و دورکاری کارکنان دانشکده مهندسی کامپیوتر - تیرماه 1400
.

ردیف

نام و نام‌خانوادگی

سمت

تلفن

پست الکترونیکی

شنبه

5

12

19

26

یکشنبه

6

13

20

27

دوشنبه

7

14

21

28

سه‌شنبه

1

8

15

22

29

چهارشنبه

2

9

16

23

30

1

محمدعلی آزادی

کارشناس آزمایشگاه

37932668

m.azadi[at]staf.ui.ac.ir

حضور

2

زهره بهرامیان

مسئول دفتر گروه‌های

نرم‌افزار و فناوری اطلاعات

37934038

bahramian_zohreh[at]yahoo.com

حضور

5 و 19

حضور

حضور

حضور

دورکار

3

زهرا ثمربخش

کارشناس آموزشی (کارشناسی)

37934099

samars160[at]yahoo.com

حضور

حضور

دورکار

حضور

حضور

2 و 16

4

حمیدرضا خیرمند

کارشناس تحصیلات‌تکمیلی

کارشناس آزمایشگاه

37934092

hr.kheirmand[at]staf.ui.ac.ir

hr.kheirmand[at]gmail.com

حضور

دورکار

حضور

حضور

1, 15 و 29

حضور

5

هاجر دستجرد

مسئول دفتر گروه‌های

هوش و معماری

37935642

dastjerdh[at]yahoo.com

حضور

حضور

6, 13 و 27

حضور

دورکار

حضور

6

سیدروح‌الله ساداتی

کارشناس آموزشی (تحصیلات‌تکمیلی)

37935634

sr.sadati[at]gmail.com

دورکار

حضور

حضور

حضور

حضور

9 و 23

7

هنگامه عباسی

مسئول دفتر و

کارشناس دانشجویی‌فرهنگی دانشکده

1 - 37934500

Info[at]comp.ui.ac.ir

حضور

حضور

دورکار

حضور

حضور

2 و 16

8

محمدتقی فیروز

کارشناس پژوهشی، کمک کارشناس ارتقاء

مسئول امور عمومی

37934010

mf56.fk[at]gmail.com

حضور

9

هاجر مقدس

کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات

3794091

hejrat.m[at]gmail.com

حضور

حضور

دانشکده عمران

حضور

1, 8 و 22

دورکار

10

مرضیه مهدیخانی

کارشناس آزمایشگاه

37934561

m.mahdikhani[at]staf.ui.ac.ir

حضور

حضور

حضور

7, 14 و 28

دورکار

حضور

11

مصطفی قریبی

خدمات

-

-

حضور

12

سیدمحمد هاشمی

خدمات

-

-

حضور

تاریخ:
1400/03/31
تعداد بازدید:
175
منبع:
Powered by DorsaPortal