برنامه حضور و دورکاری کارمندان دانشکده - مهرماه 1400

ردیف

نام و نام‌خانوادگی

سمت

شماره تلفن

پست الکترونیکی

شنبه

3

10

17

24

یکشنبه

4

11

18

25

دوشنبه

5

12

19

26

سه‌شنبه

6

13

20

27

چهارشنبه

7

14

21

28

1

محمدعلی آزادی

کارشناس آزمایشگاه

37932668

m.azadi[at]staf.ui.ac.ir

حضور

2

زهره بهرامیان

مسئول دفتر گروه‌‌های

نرم‌افزار و فناوری اطلاعات

37934038

bahramian_zohreh[at]yahoo.com

حضور

3، 10 و 17

حضور

حضور

حضور

دورکار

3

زهرا ثمربخش

کارشناس آموزشی (مقطع کارشناسی)

37934099

Samars160[at]yahoo.com

حضور

حضور

دورکار

حضور

حضور

7 و 21

4

حمیدرضا خیرمند

کارشناس تحصیلات‌تکمیلی

کارشناس آزمایشگاه

37934092

hr.kheirmand[at]staf.ui.ac.ir

hr.kheirmand[at]gmail.com

حضور

دورکار

حضور

حضور

6 و 20

حضور

5

هاجر دستجرد

مسئول دفتر گروه‌‌های

معماری کامپیوتر و هوش مصنوعی

37935642

dastjerdh[at]yahoo.com

حضور

حضور

4 و 18

حضور

دورکار

حضور

6

سیدروح‌الله ساداتی

کارشناس آموزشی (مقطع تحصیلات‌تکمیلی)

37935634

sr.sadati[at]gmail.com

حضور

3

حضور

حضور

حضور

حضور

14 و 28

7

هنگامه عباسی

مسئول دفتر دانشکده

کارشناس دانشجویی‌فرهنگی

01 - 37934500

Info[at]comp.ui.ac.ir

حضور

حضور

دورکار

حضور

حضور

7 و 21

8

محمدتقی فیروزکمیشانی

کارشناس پژوهشی، کمک کارشناس ارتقاء

مسئول امور عمومی

37934010

Mf56.fk[at]gmail.com

حضور

9

مرضیه مهدیخانی

کارشناس آزمایشگاه

37934561

m.mahdikhani[at]staf.ui.ac.ir

حضور

حضور

حضور

12

دورکار

حضور

10

مصطفی قریبی

خدمات

-

-

حضور

11

سیدمحمد هاشمی

خدمات

-

-

حضور

تاریخ:
1400/07/02
تعداد بازدید:
168
منبع:
Powered by DorsaPortal