گروه مهندسی فناوری اطلاعات
بررسی گزارش‌های پیشرفت

دانشجویان محترم دکتری و کارشناسی‌ارشد گروه فناوری اطلاعات:

یادآوری می‌گردد بررسی گزارش‌های پیشرفت تحصیلی از مردادماه مطابق روال قبل با جدیت دنبال خواهد شد. دانشجویانی که گزارش پیشرفت خود را تحویل ندهند یا پیشرفت تحصیلی متناسب با دوره، نداشته باشند علاوه بر ثبت تذکر کتبی در پرونده، درخواست‌های دانشجو در سامانه گلستان نیز تأیید نخواهد شد.

تاریخ:
1401/03/03
تعداد بازدید:
135
منبع:
Powered by DorsaPortal